Dokumentumok

Pedagógiai program

A Kaposvári Szakképzési Centrum közös nevelési programja

Pedagógiai Program a 2018-19-es tanév előtt beiskolázott tanulókra kifutó rendszerben

Pedagóiai Program a 2018-19-es tanévtől beiskolázott tanulókra felmenő rendszerben

Szervezeti és működési szabályzat

1. sz. melléklet - Diákigazolvány és igazolások kiadásának rendje

2. sz. melléklet A számítástechnika szaktantermek géptermi munkarendje

3. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat

4. sz. melléklet Intézményi gyakornoki szabályzat

5. sz. melléklet Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

6. sz. melléklet A gyakorlati foglalkozások munkarendje

7. sz. melléklet Környezetvédelmi szabályzat

8. sz. melléklet Hulladékkezelési utasítás

9. sz. melléklet Tűzvédelmi szabalyzat

Eötvös Szerviz szervezeti és működési szabályzata

Eötvös Szerviz heti munkaidő-beosztás

Iratkezelési szabályzat

Házirend

A házirend mellékletei

Kollégiumi házirend

Esélyegyenlőségi terv

Panaszkezelési szabályzat

Intézményi tehetséggondozó program egyéni fejlesztési tervekkel

Különös közzétételi lista

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2. A nevelő és oktató munkát segítők

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Intézményi összefoglaló

Intézményi jelentés

Telephelyi jelentés szakgimnázium

Telephelyi jelentés szakközépiskola

Telephelyi jelentés - tanulási környezet -Pázmány

Telephelyi jelentés - tanulási környezet - Virág

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Pázmány

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Virág

 

Az eddigi kompetenciamérések eredményei elérhetők:

 

https://www.kir.hu/okmfit/

A tanulók személyre szabott értékelése elérhető:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

Kiemelkedő eredményt elért iskolák:

Tájékoztató a kiemelkedő eredményt elért iskolákról

Iskolalisták

A családi hátteret figyelembe véve jól teljesítő iskolák matematikából

A családi hátteret figyelembe véve jól teljesítő iskolák szövegértésből

A fejlesztésben kiemelkedő iskolák matematikából

A fejlesztésben kiemelkedő iskolák szövegértésből

A legjobban fejlesztő középiskolákról megjelent írás

A NETFIT mérés eredményei - szakgimnázium

A NETFIT mérés eredményei - szakközépiskola

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5. Az érettségi átlageredményei

6. A pályakövetés eredményei

7. Szakkörök igénybevételi lehetőségei

Kollégiumi szakkörök igénybevételi lehetőségei

8. Hétvégi házi feladat szabályai

9. Iskolai tanév rendje

10. Iskolai osztályok száma, illetve az osztályokban a tanulók létszáma

Kollégiumi csoportok száma, illetve a csoportokban a tanulók létszáma

11. Tandíjak, térítési díjak, vizsgadíjak

Étkezési térítési díjak

Szállásdíj

12. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Munkaterv

Részletes programterv

Helyi tantervek