Dokumentumok

Pedagógiai program

A Kaposvári Szakképzési Centrum közös nevelési programja

Pedagógiai Program a 2018-19-es tanév előtt beiskolázott tanulókra kifutó rendszerben

Pedagóiai Program a 2018-19-es tanévtől beiskolázott tanulókra felmenő rendszerben

Pedagóiai Program a 2019-20-as tanévtől beiskolázott tanulókra felmenő rendszerben

 

Szervezeti és működési szabályzat

1. sz. melléklet - Diákigazolvány és igazolások kiadásának rendje

2. sz. melléklet A számítástechnika szaktantermek géptermi munkarendje

3. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat

4. sz. melléklet Intézményi gyakornoki szabályzat

5. sz. melléklet Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

6. sz. melléklet A gyakorlati foglalkozások munkarendje

7. sz. melléklet Környezetvédelmi szabályzat

8. sz. melléklet Hulladékkezelési utasítás

9. sz. melléklet Tűzvédelmi szabalyzat

Eötvös Szerviz szervezeti és működési szabályzata

Eötvös Szerviz heti munkaidő-beosztás

Iratkezelési szabályzat

Házirend

A házirend 1. sz. melléklete

A házirend 2. sz. melléklete

A házirend 3. sz. melléklete

Kollégiumi házirend

Kollégiumi házirend 1.sz. melléklet

Esélyegyenlőségi terv

Panaszkezelési szabályzat

Intézményi tehetséggondozó program egyéni fejlesztési tervekkel

Különös közzétételi lista

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2. A nevelő és oktató munkát segítők

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Intézményi összefoglaló

Intézményi jelentés

Telephelyi jelentés szakgimnázium

Telephelyi jelentés szakközépiskola

Telephelyi jelentés - tanulási környezet -Pázmány

Telephelyi jelentés - tanulási környezet - Virág

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Pázmány

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Virág

 

Az eddigi kompetenciamérések eredményei elérhetők:

 

https://www.kir.hu/okmfit/

A tanulók személyre szabott értékelése elérhető:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

Kiemelkedő eredményt elért iskolák:

Tájékoztató a kiemelkedő eredményt elért iskolákról

Iskolalisták

A családi hátteret figyelembe véve jól teljesítő iskolák matematikából

A családi hátteret figyelembe véve jól teljesítő iskolák szövegértésből

A fejlesztésben kiemelkedő iskolák matematikából

A fejlesztésben kiemelkedő iskolák szövegértésből

A legjobban fejlesztő középiskolákról megjelent írás

A NETFIT mérés eredményei - szakgimnázium

A NETFIT mérés eredményei - szakközépiskola

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5. Az érettségi átlageredményei

6. Pályakövetési adatok

7. Szakkörök igénybevételi lehetőségei

Kollégiumi szakkörök igénybevételi lehetőségei

8. Hétvégi házi feladat szabályai

9. Iskolai tanév rendje

10. Iskolai osztályok száma, illetve az osztályokban a tanulók létszáma

Kollégiumi csoportok száma, illetve a csoportokban a tanulók létszáma

11. Tandíjak, térítési díjak, vizsgadíjak

Étkezési térítési díjak

Szállásdíj

12. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Munkaterv

Részletes programterv

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Helyi tantervek