Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Járványügyi intézkedési terv

Eljárásrend

A Kaposvári Szakképzési Centrum a járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi higiénés ellátást biztosítja intézményeiben:

·         Kézfertőtlenítő szerek, kézmosó szappan, papírtörlő, wc-papír folyamatos biztosítása a közösségi és szociális helyiségekben
·         Gondoskodik az épületelek, bútorok, eszközök fertőtlenítő takarításáról
·         Biztosítja az érintés nélküli hőmérést (az ezzel kapcsolatos eljárásrendet külön intézkedési tervben szabályozza az intézmény)

Kérjük, hogy személyes használatra szánt maszkot és pótmaszkot minden tanuló biztosítson magának, melyet tanítási napokon hozzon magával.

Amennyiben a tanuló saját tisztító eszközöket (szappan, kéztörlő, kézfert48őtlenítő, wc-papír) szeretne használni, erre természetesen lehetőséget biztosít az iskola.

A kollégiumi tanulók az eddigi rendszernek megfelelően a kollégiumi fürdőszobákban a saját tisztasági szereiket használhatják.
 

 

Kedves Végzős, Érettségi Előtt Álló Tanulóink!

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt módosításra került az érettségi vizsga rendje. A jogszabályt itt olvashatjátok: jogszabály
Ezzel kapcsolatban szeretnénk benneteket – kiemelve a főbb változásokat – az alábbiakról tájékoztatni.

  • 2020. május 4-vel minden érettségi vizsgára jelentkezett végzős számára lehetőség lesz megkezdeni a vizsgákat.
  • Ebben a vizsgaidőszakban csak írásbeli vizsgák lesznek. A szóbeli vizsgák elmaradnak.
  • Kivételt képez a testnevelés, amit szóbeli vizsgával kell teljesíteni. A gyakorlati vizsga ebből a vizsgatárgyból elmarad.
  • Szóbeli vizsgát is tesznek azok, akik egy adott vizsgatárgyból elérték ugyan a 12 %-ot, de nem érték el a 25 %-ot. Az ő esetükben a vizsga eredménye a két vizsgarész alapján kerül megállapításra.
  • Akik úgy döntenek, hogy ebben a vizsgaidőszakban nem kívánnak vizsgát tenni, azok a következő oldalon tudnak tájékozódni a vizsgajelentkezés törlésének menetéről:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/

Kérünk mindenkit, csak az itt található kérelmet használja a jelentkezés törlésének vagy módosításának kérése esetén! A kérelmet a kaposvari.eotvos@gmail e-mail címre küldhetitek meg legkésőbb 2020. április 21-ig. Kérünk benneteket, a kérelem beadásáról tájékoztassátok osztályfőnökötöket is!

  • A vizsgák pontos időpontjáról, helyszínéről várhatóan a jövő héten a Kréta naplón keresztül mindenki megkapja Vizsgabehívóját. Kérünk benneteket, figyeljétek üzeneteiteket!
  • A vizsgával kapcsolatos további információkról folyamatosan tájékozattunk benneteket a Krétán, illetve az intézmény honlapján és közösségi oldalain keresztül.

Jó felkészülést kívánunk a vizsgákra! Bízunk bennetek, hogy ebben a különleges helyzetben is helyt tudtok állni! #EGYÜTTSIKERÜL

                                                                                    Az intézmény nevelőtestülete nevében
                                                                                               Takács Szilvia igazgató

 

Tájékoztatás igazgatói szünetről
Értesítjük tanulóinkat, hogy március 16-án (hétfőn) és 17-én (kedden) igazgatói szünet (tanítás nélküli munkanap) került elrendelésre. Ennek értelmében nem csak az iskolai oktatás szünetel, hanem a külső gyakorlatok is. Nem kerülnek megtartásra a felnőttoktatás órái sem. További tájékoztatást később tudunk adni, kérünk mindenkit, figyelje oldalainkat. Kérünk mindenkit, lehetőség szerint maradjon otthon, elősegítve a vírus terjedésének megelőzését!

Az intézmény vezetősége

 

Tanulást támogató felzárkóztató foglalkozások
 

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG

Tanulást támogató felzárkóztató foglalkozások 2020.06.02 - 2020.06.09-ig az alábbi tantárgyakból:
magyar nyelv és irodalom
kommunikáció- magyar nyelv és irodalom
történelem
társadalomismeret

A FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJAI, HELYSZÍNEI

 

Villamos- és Informatika munkaközösség

Tanulást támogató felzárkóztató foglalkozások az alábbi tantárgyakból:

Anyagismeret

Programozás Gyakorlat

A FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJAI, HELYSZÍNEI

 

Tájékoztató a júniusi oktatásról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tájékoztatjuk intézményünk tanulóit, hogy a 220/2020. (V.22.) Korm. rendelet alapján iskolánkban a 2020. június 2 – 15. közötti időszakban is érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend.

Ugyanakkor lehetőség lesz arra, hogy ebben az időszakban felzárkóztató, tanulást támogató foglalkozásokon vegyetek részt. Aki tanulásához igényli a pedagógusok segítséget, az kérem jelezze azt osztályfőnökénél, megjelölve, hogy melyik tantárgyból szeretne részt venni foglalkozáson. Kérünk benneteket, a kis létszámú csoportokba 2020. május 28-ig adjátok le jelentkezéseteket! A továbbiakban a beérkezett igények alapján tudunk tájékoztatni benneteket, hogy milyen időbeosztással valósulnak meg az órák.

Tájékoztatunk benneteket arról is, hogy 2020. június 2 – 26. között lehetőséget biztosítunk tanulófelügyeletre is. Ebben az esetben is kérjük az igényeket az osztályfőnöknél jelezni!

Emlékeztetünk mindenkit, hogy az érintett évfolyamok és osztályok esetében 2020. június 16 – augusztus 31. között kerül sor az összefüggő szakmai gyakorlatra, melynek teljesítése egyik feltétele a tanév sikeres befejezésének.

Zárásul tájékoztatunk benneteket arról, hogy a tanévzáróra osztályonként fog sor kerülni 2020. június 17-19. között. A pontos időpontról az intézmény honlapján, illetve osztályfőnökeiteken keresztül a későbbiekben tájékoztatunk mindenkit.

Takács Szilvia
mb. tagintézmény-vezető

 

Kedves Előrehozott Vizsgára Jelentkezett Tanulóink!

Tájékoztatunk benneteket, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet miatt az előrehozott érettségi vizsgák törlésre kerültek. Ennek következtében a 2020. április 28-ra tervezett osztályozó vizsgák sem kerülnek megszervezésre.

Ne keseredjetek el, kérünk benneteket, ne hagyjátok abba a tanulást! Reméljük, jövőre még jobb eredménnyel tudtok számot adni tudásotokról.

 

Eljárásrend

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

ELJÁRÁSRENDJE

a tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan

 

Tisztelt Tanulók!

A Kaposvári Szakképzési Centrum digitális tanrendre vonatkozó Eljárásrendje alapján, a külső képzőhelyen az oktatás szünetel. A tanulók az iskola pedagógusai által összeállított projektfeladatok megoldásával, távoktatásban teljesítik a külső képzőhelyeken tartott gyakorlatok követelményeit.

A részletekről az osztályfőnökök adnak tájékoztatást.

 

Kedves Tanulók!

A világjárvány miatt kialakult jelenlegi helyzet mindnyájuknak jelentős próbatétel. A megszokottnál sokkal nagyobb felelősség hárul rátok, de mi bízunk benne, hogy hirtelen felnőve a feladathoz megbirkóztok a nehézségekkel. Hisszük, hogy sokkal érettebbek, felelősségteljesebbek vagytok, mint azt sokan gondolják, tudjuk, hogy tanulni fogtok, elvégzitek a kiadott feladatokat. Már csak azért is, hogy ne annak legyen igaza, aki azt mondja, úgysem. smiley

Nagyon fontos, hogy értsétek, ez nem tanítási szünet! Fontos, hogy tudjátok, van dolgotok és ez most nem a bóklászás, bulik ideje! Pont az lenne a lényeg, hogy maradjatok otthon, csak a legszükségesebb esetben menjetek ki! Tudjuk, nehéz lesz, de a közös érdek most ezt kívánja.

Ehhez kívánunk egy kis segítséget nyújtani az alábbiakban.

Hogyan is álljunk neki önállóan tanulni?

Hatékony tanulás néhány fontosabb technikája

Ha úgy érzed, a szokatlan helyzet megvisel, és egy kis lelki támaszra van szükséged, keresd bátran iskolapszichológusunkat!

Jó munkát, erőt, kitartást mindenkinek!

                                                                                                                                                             Az iskola nevelőtestülete

 

Étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás 

Kedves Szülő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kaposvár MJV Önkormányzata természetesen továbbra is biztosítja a közétkeztetést a közoktatásban résztvevő általános- és középiskolás diákok részére.

Ugyanakkor ennek feltétele az, hogy a szülőknek a rendkívüli helyzetre való tekintettel jeleznie kell a Humánszolgáltatási Gondnokság részére, ha március 17. után továbbra is szeretné igényelni a közétkeztetést.

A rendeléshez szükséges a gyermek neve, az intézmény, ahová jár, valamint az osztály megjelölése. Amennyiben speciális étkezési igények merülnek fel (allergia, érzékenység, stb.), azt kérjük, szintén jelezzék a gondnokság részére!

Igényét leadhatja az alábbi telefonszámokon és e-mail címeken:

Üzenetrögzítős, 24 órában hívható telefonszám: 06-82/511-244

Mobil: +36-70/967-6796; +36-70/967-6777; +36-70/953-0410

E-mail.: elelmezes@kaposvarigesz.hu

Ha nem jelzi igényét, úgy gyermeke nem fog étkezésben részesülni!

Az elkészült egytálételeket 11 óra és dél között vehetik át a tanulók a saját iskolájuk éttermében. Az ételt egyszer használatos, eldobható műanyag dobozban fogják megkapni a diákok.

Amennyiben a már megrendelt étkezésen változtatni kíván, vagy mégis meg kívánja rendelni a szolgáltatást, úgy azt előtte nap 10 óráig kell jeleznie a fenti telefonszámon!

Az iskolai felügyelet alatt állók az étkezésről az intézménnyel egyeztessenek. Kérjük, ha nekik egyébként nem jár előre az étel, úgy legalább egy nappal előtte tájékoztassák az intézményt, ha igényük van az étkezésre!

Megértését és együttműködését köszönöm!

Üdvözlettel:

Csillag Gábor
jegyző

Tájékoztató alkalmassági orvosi vizsgálatról

Tisztelt Felvételizők!

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a nyolcadik osztályosok egészségügyi alkalmassági orvosi vizsgálata határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

Az új időpontról az általános iskolákat tájékoztatni fogjuk, illetve a honlapon is megtalálhatóak lesznek az információk.

 

Az Iskola Vezetése

Koronavírus tájékoztató